Corona maatregelen

Omwille van de volksgezondheid nemen ook wij onze verantwoordelijkheid omtrent de adviezen van het RIVM en de Nederlandse Overheid, ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19. Vandaar dat wij de volgende maatregelen hebben genomen:

Algemene maatregelen:
· Extra hygiënische maatregelen/schoonmaakrondes
· Geen handen schudden
· Bij voorkeur 1,5 meter afstand houden

Specifieke maatregelen:
· Gebruik van stuur- en stoelhoezen, indien nodig
· Geen rechtstreekse sleuteloverdracht meer. De sleutels worden op de balie gelegd.